Dotacje dla firm

Wsparcie modułowe FENG 2021-2027 - Dotacje dla firm

9 maja 2023

W poprzednim poście poinformowaliśmy Was, że małymi krokami zbliża się długo wyczekiwane uruchomienie programów z nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027!

Dziś powracamy z jeszcze większą dawką informacji!

Wiecie już o tym, że w ramach programu FENG 2021 – 2027, Przedsiębiorcy konstruując swoje projekty będą mogli sięgać po wsparcie w zakresie poniższych modułów:

 • B+R,
 • Wdrożenie innowacji,
 • Infrastruktura B+R,
 • Cyfryzacja,
 • Zazielenienie przedsiębiorstw,
 • Internacjonalizacja,
 • Kompetencje.

Wytworzą w ten sposób kompleksowy projekt przyczyniający się do rozwoju przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach.

Skoro wiecie już jakie moduły się pojawią (obowiązkoweuzupełniające) to może warto dowiedzieć się jakie są ich założenia?

Do modułów obowiązkowych są zaliczane:

 • W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go (również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych).
 • Efektem tego modułu powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania może być dofinansowane w ramach tego samego projektu, w module Wdrożenie innowacji lub w całości z innych środków.
 • Moduł B+R jest obligatoryjny dla dużych firm. Projekty MSP (samodzielnie czy w konsorcjum) uwzględniające moduł B+R uzyskają dodatkowe punkty.
 • W ramach tego modułu możliwe będzie finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.
 • Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

Z kolei modułami uzupełniającymi są:

 • Celem projektów wspieranych w ramach modułu Infrastruktura B+R będzie utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego.
 • W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.
 • Prace B+R zaplanowane w agendzie badawczej mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R” lub zrealizowane w całości z innych środków.
 • W ramach tego modułu wsparcie przeznaczone będzie na finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa produkcji, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Finansowanie będzie mogło być przeznaczone na wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.
 • Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu będzie transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.
 • Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów.
 • Moduł obejmuje wsparcie ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych , przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia lub oceny śladu środowiskowego produktu i organizacji lub wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw.
 • Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach modułu będzie dotyczyć:

 • umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa, zmierzającego m.in. do komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw lub
 • uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona poza Polską w przypadku ich naruszenia.
 • Realizacja prac B+R, wdrażanie ich wyników oraz wprowadzanie innowacji jest możliwe, gdy pracownicy oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwa posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności.
 • Wsparcie udzielane w tym module ma umożliwić doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, rozumianych jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji, przez uprawniony do tego podmiot, w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R,  inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,  transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje rozjaśniły Ci nieco prezentowane przez Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) założenia i widzisz dla siebie szansę rozwoju przy pomocy funduszy!

Jeśli tak, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy, aby już teraz rozpocząć analizę możliwości dla Twojego przedsiębiorstwa!

Przewiń do góry