Dotacje dla firm

Działanie 02.32 Kredyt Technologiczny w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Dysponujesz nową technologią, którą planujesz wdrożyć w swojej działalności? Stosowanie technologii pozwoli Ci zaoferować nowe lub udoskonalone produkty lub usługi?


W takim razie, poniższe działanie jest dla Ciebie!

1. Czym jest Kredyt technologiczny?

„Kredyt technologiczny” to dotacja bezzwrotna wypłacana w formie premii technologicznej w wysokości nawet do 70% wartości inwestycji netto, nie mniej jednak na potrzeby prefinansowania realizacji inwestycji niezbędne jest uzyskanie przed złożeniem wniosku promesy kredytu technologicznego z banku kredytującego, co zostanie poprzedzone oceną zdolności kredytowej.

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), które prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. NA CO JEST PRZEZNACZONY KREDYT TECHNOLOGICZNY?

 • Celem projektu jest wdrożenie przez przedsiębiorcę nowej technologii: opracowanej we własnym zakresie, bądź we współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub nabytej oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych (przynajmniej w skali przedsiębiorstwa) produktów lub usług.
 • Technologia zostanie uznana za „nową”, jeżeli nie była dotychczas stosowana przez Podmiot i nie jest kopią lub powieleniem innej, już istniejącej technologii.
 • Przedmiotem inwestycji nie jest nabycie środków trwałych, w których technologię już wdrożono, zaś Podmiot jedynie ją stosuje przez wykorzystanie funkcjonalności nabywanych środków trwałych. W takiej sytuacji technologię zawartą w nabywanym urządzeniu wdrożył już jego wytwórca.
 • Wdrożeniem technologii nie jest też dostosowanie urządzenia przez jego producenta do specyficznych wymagań i założeń wnioskodawcy, gdy jest to w pełnej gestii tego producenta. Taka sytuacja występuje, gdy producent odpowiada za zaprojektowanie i wdrożenie konkretnego rozwiązania.
 • Celem wykazania nowości planowanej technologii w stosunku do technologii stosowanej obecnie w przedsiębiorstwie oraz technologii dostępnych w branży należy wykazać co najmniej udoskonalenia wybranych cech/charakterystyk lub w wprowadzenie zupełnie nowych niedostępnych w nich rozwiązań.
 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych);
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1);
 • nabycia robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych);
 • nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

5. O JAKI POZIOM DOFINANSOWANIA MOŻESZ SIĘ UBIEGAĆ?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

 Dla województwa opolskiego poziom dofinansowania wygląda następująco:

Region

Mikro / małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

opolskie

60%

50%

 

Przyznanie dotacji będzie uzależnione od oceny projektu – szanse na dofinansowanie rosną wraz ze wzrostem innowacyjności wdrażanej technologii oraz nowości produktu lub usługi, które dzięki niej powstaną. 

MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI? ZOSTAW SWOJE PYTANIE PONIŻEJ 🙂 

Formularz kontaktowy
Przewiń do góry