Dotacje dla firm

Działanie 09.04.”Zielone” inwestycje MŚP w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Poszukujesz bezzwrotnej dotacji na projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej i/lub minimalizacji zużycia surowców w województwie dolnośląskim?

Wiesz, że przedsięwzięcie będzie obejmowało realizację działań w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji: Chemia i medycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; Zielony ład; Przemysł 4.0; Życie wspomagane technologią, zgodnie z zasadą Do Not Significant Harm (DNSH).

W takim razie poniższa informacja jest dla Ciebie!

1. Opis działania

Program skoncentrowany jest na wspieraniu przedsiębiorstw w realizacji takich działań, jak:

  • modernizacja energetyczna MŚP w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP np. instalacje OZE wraz z magazynem energii (za wyjątkiem MSP dla których produkcja energii elektrycznej stanowi główny PKD), termomodernizacja budynków, wymiana lub modernizacja źródła energii, poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowych (np. linii produkcyjnej);
  • projekty w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń (np. zakup zasobooszczędnych maszyn i urządzeń).

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim
  (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki).

3. JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

 1. Działania przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub cieplnej, obniżenia emisyjności przemysłu, a także dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii.
 2. Minimalny procent oszczędności energii pierwotnej lub energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie nie mniej niż 30%, potwierdzone wymaganym audytem energetycznym;
 3. Hierarchia wymiany źródeł ciepła: najpierw wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – np. pompy ciepła, kotły i ogrzewacze na biomasę, a następnie ciepło (w tym chłód) sieciowe.
 4. Projekty muszą wykazać pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności np. energii, obniżonej emisji gazów cieplarnianych, pyłu PM 10 oraz PM 2,5, benzo(a)piren, ilością wytwarzanych odpadów do atmosfery.

3. JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze: 156 625 315 PLN

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 200 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 15 000 000 PLN

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA: od 40% do 65% w zależności od kategorii wydatku oraz podstawy prawnej udzielenia wsparcia.

4. TERMIN NABORU

Składania wniosków rozpocznie się od 06.02.2024 do 07.03.2024.

Chcesz uzyskać szerszy opis powyższego działania?

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY!

Formularz kontaktowy
Przewiń do góry