Dotacje dla firm

Proces przygotowania i napisania projektu - Dotacje dla firm

1 września 2022

Prowadzisz przedsiębiorstwo i planujesz rozwój swojej działalności? Zastanawiałeś się nad ubieganiem się o wsparcie np. w formie dotacji, ale nie wiesz od czego zacząć?

Dzisiaj opowiemy Ci jak przybiega proces przygotowania i napisania projektu!

Całość podzieliliśmy na 6 kroków:

Aplikowanie o wsparcie, wymaga wyjścia od potrzeby biznesowej / problemu i stojącej za tym decyzji, aby osiągnąć zamierzony skutek / cel.

Zastanów się więc w pierwszej kolejności jakie są realne plany i priorytety firmy i tak postawiona misja niech będzie punktem wyjścia dla planów poszukiwania możliwości pozyskania finansowania. Planuj w długim okresie czasowym – 2 / 3 lata do przodu, biorąc pod uwagę okres oceny i realizacji projektu. Efekty pozyskanego wsparcia będą widoczne w Twojej działalności dopiero po tym czasie.

Z naszego doświadczenia wynika, że projekty dla których punktem wyjścia była chęć zdobycia dodatkowych środków finansowych, w efekcie są rozczarowujące lub ich realizacja jest porzucana. Zawsze jednak to realne potrzeby i problemy i przyszła wizja działalności powinny warunkować decyzję o poszukiwaniu możliwości wsparcia, nie na odwrót.

Przenalizuj jakie zasoby będą Ci niezbędne do osiągnięcia celu. Jakimi środkami trwałymi, WNiP, zasobami osobowymi dysponujesz obecnie i jakie zasoby będą wymagane do zrealizowania projektu. Czy posiadasz odpowiednią kadrę pracowniczą (w tym np. kadrę badawczą), zasoby techniczne (np. maszyny, linie produkcyjne, hale)? Czy będziesz w stanie zrealizować zamierzenie samodzielnie, czy konieczne będzie nawiązanie współpracy z jednostką naukową lub innym przedsiębiorstwem?

Znając punkt wyjścia, oraz zapotrzebowanie w trakcie realizacji projektu lub po jego wdrożeniu, będziesz mógł prawidłowo skalkulować koszty swojego przedsięwzięcia. Jest to punkt wyjścia dla stworzenia realnego budżetu przyszłego projektu.

Funkcjonując w pewnej branży, powinieneś znać swoją konkurencję – zarówno lokalną jak i krajową, a także światową. Przenalizuj trendy w swojej branży, funkcjonujące rozwiązania technologiczne, zastanów się nad słabymi i mocnymi stronami swojej firmy oraz szansami i zagrożeniami na które ma odpowiedzieć projekt. Rzetelna analiza rynkowa, porównanie z dostępnymi produktami/usługami i technologiami, pozwoli wykazać zapotrzebowanie na rezultaty projektu, co przełoży się na ocenę projektu.

Zbierz dane finansowe swojego przedsiębiorstwa. Będą istotne przy ocenie finansowej wykonalności projektu, czyli odpowiedzi na pytanie czy Twoją firmę stać na zrealizowanie projektu. Skompletuj istotne informacje jak np. sprawozdania finansowe za ostatnie lata, informacje o przychodach i kosztach działalności, możliwości pozyskania kredytów lub pożyczek.

Zastanów się także jakie i jakiej wysokości koszty planujesz ponieść w związku z realizacją projektu, oraz jakie z tego tytułu odniesiesz korzyści ekonomiczne. Przedsięwzięcie powinno być opłacalne ekonomicznie.

Efektywność realizacji projektu pomoże podjąć decyzję o przystąpieniu do aplikowania o dotację. Oszacuj wszystkie wydatki, planowane efekty realizacji (np. cenę produktu, koszty jego produkcji, koszty stałe). W momencie kiedy atrakcyjne dla Twojego przedsiębiorstwa będą proporcje planowanych do poniesienia nakładów i przyszłych kosztów do ekonomicznych efektów projektu będziesz mógł nie tylko podjąć świadomą decyzję, ale także zwiększysz szansę na przekonanie oceniających projekt co do finansowej efektywności projektu.

Zgromadź wszystkie informacje – dotyczące problemów / potrzeb biznesowych, posiadanych i potrzebnych zasobach, wstępnym budżetem – wydatkami planowanymi do sfinansowania, stanu techniki – zarówno w odniesieniu do Twoich produktów i technologii jak i produktów konkurencji i znanymi technologiami w branży. Pamiętaj również o określeniu wielkości swojego przedsiębiorstwa (jak zrobić to w poprawny sposób dowiesz się tutaj). Informacje o Twojej firmie, konkurencji i Twoich planach pozwolą nam na analizę możliwości pozyskania wsparcia i rekomendowanie najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb możliwości finansowania przedsięwzięcia.

Dzięki właściwemu przygotowaniu, otrzymasz od nas rzetelne i precyzyjne analizy, dzięki którym będziesz miał komplet informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o ubieganiu się o wsparcie i podjęcia współpracy z K2Biznes.

Każdy nabór projektów rządzi się swoimi warunkami. Odpowiednie przygotowanie aplikacji obejmuje nie tylko zebranie wymaganych formalnie dokumentów i uzupełnienia formularza wniosku. Specyficzne kryteria wyboru projektów mogą wymuszać odpowiednie wcześniejsze przygotowanie, które pozwoli zwiększyć szanse na sukces przez pełniejsze spełnienie kryteriów obowiązujących w naborze. Nasi specjaliści podpowiedzą jak prawidłowo przygotować się do wnioskowania, tak by zmaksymalizować szanse sukcesu.

Ty jesteś specjalistą w swojej branży, my znamy się na swojej pracy. To wiedza Twojej firmy – Właściciela, Zarządu, pracowników jest kluczowa do przygotowania merytoryki projektu. Nasi specjaliści są m.in. od tego aby zadając pytania móc stworzyć opisy, założenia (cele, harmonogramy, budżety, zadania), ale specjalistyczną wiedzę musimy uzyskać od Ciebie. Nasze kreatywne podejście i wskazówki pozwolą dopasować zamierzenie biznesowe do wymogów konkursu i dopracować detale projektu, by był spójny, kompletny i miał szansę uzyskać oczekiwane wsparcie.

Istotne jest aby przedsięwzięcie było wykonalne, a nasz klient zabezpieczony w trakcie realizacji, rozliczenia i utrzymania trwałości projektu. Odpowiednie zaplanowanie haromonogramu rzeczowo-finansowego projektu, założenie realnych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu, pozwoli ze spokojem podejść do jego realizacji i ograniczy ewentualność zwrotu pozyskanego wsparcia, co często jest obawą przedsiębiorców przed sięgnięciem po dofinansowanie. Zdefiniujemy jasno czego należy się spodziewać – jakie będą Twoje zobowiązania, jakie mogą wystąpić zagrożenia, tak byś był świadomy z czym wiązać się będzie realizacja projektu. Jest to wyraz naszej dbałości o Klienta.

Nasza usługa jest kompleksowa – przygotowanie całej dokumentacji aplikacyjnej, korekta dokumentacji na etapie oceny projektu, udział w spotkaniach z ekspertami oceniającymi i przygotowanie do podpisania umowy. Drugim etapem współpracy jest realizacja i rozliczenie projektu, w czym także służymy wsparciem.

Jeśli zebrałeś wszystkie potrzeby i pomysły Twojej firmyskontaktuj się z nami już teraz. Wspólnie zaczniemy pracę nad ustaleniem, czy koncepcja i założenia są wystarczające. Dzięki temu wraz ze zbliżającymi się konkursami będziesz gotowy do aplikacji o środki.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy 🙂

Przewiń do góry