Dotacje dla firm

Kredyt technologiczny w programie FENG 2021-2027 - Dotacje dla firm

11 maja 2023

Dysponujesz nową technologią, którą planujesz wdrożyć w swojej działalności? Stosowanie technologii pozwoli Ci zaoferować nowe lub udoskonalone produkty lub usługi?

Mamy dla Ciebie świetną informacje!

Ogłoszono nabór na najbardziej rozpoznawalny instrument wsparcia dla rozwoju technologicznego firm – Kredyt technologiczny FENG 2021-2027.

„Kredyt technologiczny” to dotacja bezzwrotna wypłacana w formie premii technologicznej w wysokości nawet do 70% wartości inwestycji netto, nie mniej jednak na potrzeby prefinansowania realizacji inwestycji niezbędne jest uzyskanie przed złożeniem wniosku promesy kredytu technologicznego z banku kredytującego, co zostanie poprzedzone oceną zdolności kredytowej.

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • termin naboru: 23 marca 2023 r.– 31 maja 2023 r. godz. 16:00
 • Celem projektu jest wdrożenie przez przedsiębiorcę nowej technologii: opracowanej we własnym zakresie, bądź we współpracy z jednostką naukowo-badawczą lub nabytej oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych (przynajmniej w skali przedsiębiorstwa) produktów lub usług.
 • Technologia zostanie uznana za „nową”, jeżeli nie była dotychczas stosowana przez Podmiot i nie jest kopią lub powieleniem innej, już istniejącej technologii.
 • Przedmiotem inwestycji nie jest nabycie środków trwałych, w których technologię już wdrożono, zaś Podmiot jedynie ją stosuje przez wykorzystanie funkcjonalności nabywanych środków trwałych. W takiej sytuacji technologię zawartą w nabywanym urządzeniu wdrożył już jego wytwórca.
 • Wdrożeniem technologii nie jest też dostosowanie urządzenia przez jego producenta do specyficznych wymagań i założeń wnioskodawcy, gdy jest to w pełnej gestii tego producenta. Taka sytuacja występuje, gdy producent odpowiada za zaprojektowanie i wdrożenie konkretnego rozwiązania.
 • Celem wykazania nowości planowanej technologii w stosunku do technologii stosowanej obecnie w przedsiębiorstwie oraz technologii dostępnych w branży należy wykazać co najmniej udoskonalenia wybranych cech/charakterystyk lub w wprowadzenie zupełnie nowych niedostępnych w nich rozwiązań.
 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych);
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1);
 • nabycia robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych);
 • nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.
 • Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.

Dla województwa opolskiego poziom dofinansowania wygląda następująco:

Region

Mikro / małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

opolskie

60%

50%

Planowana łączna kwota na dofinansowanie projektów w naborze                   to 578 mln złotych.

Pamiętaj, przyznanie dotacji będzie uzależnione od oceny projektu – szanse na dofinansowanie rosną wraz ze wzrostem innowacyjności wdrażanej technologii oraz nowości produktu lub usługi, które dzięki niej powstaną. 

Pojawiły się pytania – zapraszamy do kontaktu!
tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl
 
Pozdrawiamy, zespół K2biznes 😃
Przewiń do góry