Dotacje dla firm

Działania 02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Celem działania jest wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. W ramach projektu mogą być finansowane takie działania promocyjne, jak:

 • udział w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy (zamknięta lista wydarzeń);
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne

1. JAK I KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie:

od 15 października 2024 r. do 28 listopada 2024 r.

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski, które wpisują się w jeden z następujących sektorów gospodarki:

 • sektor medyczny i farmaceutyczny,
 • sektor budowy i wykańczania budowli,
 • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
 • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
 • sektor IT/ICT,
 • sektor przemysłu kreatywnego,
 • sektor kosmetyczny,
 • sektor maszyn i urządzeń,
 • sektor meblarski,
 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor pojazdów szynowych,
 • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
 • sektor lotniczo-kosmiczny,
 • sektor spożywczy.

3. JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

 1. Projekt wpisuje się w przedsięwzięcia objęte sektorami gospodarki wskazanymi wyżej;
 2. Przedsiębiorca weźmie udział w co najmniej jednym wydarzeniu targowym w charakterze wystawcy podczas imprez targowych (zamknięta lista wydarzeń);
 3. Wnioskodawca posiada prawo dysponowania marką (własność marki należy rozumieć jako prawo przedsiębiorstwa do korzystania z nazwy, symbolu, wzoru, znaku graficznego lub ich kombinacji);
 4. Prowadzenie działalności eksportowej przez dwa kolejne lata obrachunkowe w okresie poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie;
 5. Przychody ze sprzedaży towarów i usług na eksport na koniec 2022 r. wynoszą co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług;
 6. Przedsiębiorca ponosił nakłady na działalność B+R i/lub wdrożył innowację w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych przed złożeniem wniosku (potwierdzone sprawozdaniem PNT-01 lub PNT-02 składanym do GUS).

3. JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze: 155 000 000  PLN
– Maksymalny poziom dofinansowanie: do 50 %.
Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

4. ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW:

Udział w targach w charakterze wystawcy podczas imprezy ze stoiskiem narodowym z listy opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w tym wizualizacja Marki Polskiej Gospodarki (minimalnie 1 zadanie w projekcie):

a) Pomoc publiczna – koszty rzeczywiste

koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie obejmują koszty:

 • wynajmu stoiska (powierzchni wystawienniczej);
 • zaprojektowania i wykonania zabudowy lub zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy lub wynajmu zabudowy stoiska;
 • nabycia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;
 • transport i ubezpieczenie zabudowy lub jej elementów;
 • wynajmu sprzętu niezbędnego do prezentacji oferty na stoisku;
 • obsługi stoiska, w tym usługi tłumaczenia w celu prezentacji oferty, koszty mediów oraz koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska wystawowego.

b) Pomoc de minimisstawka jednostkowa na wyjazdy służbowe

koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i według stawek określonych poniżej:

 • diet;
 • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
 • uzyskania niezbędnych wiz;
 • zakupu noclegów;
 • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

Obszar

Stawki jednostkowe na osobę

Europa

4 591,00 zł

USA

9 331,00 zł

Świat

7 274,00 zł

 c) Pomoc de minimis – koszty pośrednie wg stawki 7%

 • opłata rejestracyjna dotycząca udziału w targach;
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach;
 • wpis do katalogu targowego;
 • transport i ubezpieczenie eksponatów;
 • biletów wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom tj. kongresy, konferencje, seminaria;
 • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji.

a) Pomoc de minimis – stawka jednostkowa na wyjazdy służbowe (max. 3 osoby)

koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy uczestniczących w misji gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i według stawek określonych w Przewodniku. Kwalifikowalne są koszty:

 • diet;
 • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
 • uzyskania niezbędnych wiz;
 • zakupu noclegów;
 • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

Obszar

Stawki jednostkowe na osobę

Europa

4 591,00 zł

USA

9 331,00 zł

Świat

7 274,00 zł

b) Pomoc de minimis – koszty pośrednie wg stawki 7%

 • bilety wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom tj. kongresy, konferencje, seminaria.

a) Pomoc de minimis – koszty rzeczywiste

kampanię promocyjną związaną z udziałem w wydarzeniach targowych (jako wystawca lub w związku z wyjazdową misją gospodarczą). Przez kampanię promocyjną należy rozumieć zespół działań marketingowych, odbywających się w elektronicznych mediach masowych, mających na celu dotarcie do wybranej grupy docelowej:

 • produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę/ofertę/produkt przedsiębiorcy będący przedmiotem projektu;
 • opracowanie elektronicznych katalogów lub broszur informacyjnych;
 • reklamy w mediach targowych;
 • kosztów zagranicznej reklamy elektronicznej (w tym dystrybucja katalogów i broszur) w branżowych kanałach informacyjnych;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych (włącznie z prowadzeniem analogicznych działań w kanale mobilnym) w tym:
  a) działań za granicą z wykorzystaniem reklamy internetowej, e-mailingu i innych form internetowej dystrybucji komunikatów marketingowych i promocyjnych,
  b) działań SEM/SEO, na platformach aukcyjnych, zakupowych, marketplace’ach typu B2B, B2C i B2G,
  c) prowadzenia bloga,
  d)prowadzenia kanału w serwisach streamingowych w języku obcym (np. youtube).

Nie podlegają dofinansowaniu koszty wytworzenia materiałów promocyjnych tj.: katalogi, ulotki lub broszury informacyjne w wersji papierowej, gadżety reklamowe.

MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI? ZOSTAW SWOJE PYTANIE PONIŻEJ 🙂 

Przewiń do góry