Dotacje dla firm

Działanie 03.01.Kredyt Ekologiczny w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

W swoim przedsiębiorstwie planujesz modernizację infrastruktury w celu zwiększania efektywności energetycznej?


Wiesz, że efektem tej modernizacji będzie ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze
o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia?

W takim razie poniższa informacja jest dla Ciebie!

1. Czym jest Kredyt ekologiczny?

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym:

 • termomodernizacją budynków, a także
 • zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz
 • wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP),
 • małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap),
 • spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap),
  prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

 1. Posiadanie przez Przedsiębiorcę zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu ekologicznego lub promesy kredytu ekologicznego, wystawionej/zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK;
 2. Przeprowadzenie audytu energetycznego.

3. JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze: 660 000 000,00 PLN

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: brak
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: równowartość 50 mln EUR.

Wsparcie wyniesie od 25% do 80%, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

4. TERMIN NABORU

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 25.04.2024 do 25.07.2024

MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI? ZOSTAW SWOJE PYTANIE PONIŻEJ 🙂 

Formularz kontaktowy
Przewiń do góry