Dotacje dla firm

Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Subregionu Południowego (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki) i planujesz inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia oraz sprzęt produkcyjny? W takim razie poniższa informacja jest dla Ciebie!

1. JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?

Celem działania jest rozwój działalności i umiędzynarodowienie MŚP, w tym inwestycje produkcyjne.

Będą wspierane następujące typy przedsięwzięć:
→ inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem / szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług;
→ inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert.

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

  • Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terenie Subregionu Południowego
    (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki).

3. JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wysokość alokacji wynosi 8 000 000 PLN
✓ Maksymalna wartość dofinansowania – 500 000 PLN.
✓ Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85%.

4. WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

1. Projekt spełnia kryteria inwestycji początkowej (dotyczy jedynie projektów objętych Regionalną Pomocą Inwestycyjną).
2. Realizacja projektu jest na terenie Subregionu Południowego, tj. w powiecie nyskim, prudnickim lub głubczyckim.
3. Promowane będą projekty:
a. profil działalności wspieranego przedsiębiorstwa oraz zakres wsparcia wpisuje się w jedną z regionalnych specjalizacji inteligentnych w województwie opolskim:
✓ Technologie chemiczne (zrównoważone)
✓ Zrównoważone technologie budownictwa i drewna
✓ Technologie przemysłu maszynowego i metalowego
✓ Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE)
✓ Technologie rolno-spożywcze
✓ Procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakość życia
✓ Inteligentne systemy zarządzania mobilnością
✓ Kształcenie oparte na wiedzy o nowych technologiach i innowacjach
✓ Sektor ICT
✓ Gospodarka obiegu zamkniętego
b. realizacja projektu planowana jest w obszarze o najniższym poziomie przedsiębiorczości;
c. w wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwie zostaną utworzone nowe miejsca pracy;
d. gotowość projektu do realizacji (nie wymaga uzyskania określonych prawem decyzji budowlanych, decyzji środowiskowych, pozwoleń, licencji, uzgodnień);
e. realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowych i/lub innowacji procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług;
f. wkład własny wyższy od minimalnego.

4. TERMIN NABORU

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 27.06.2024 do 27.08.2024

MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI? ZOSTAW SWOJE PYTANIE PONIŻEJ 🙂 

Formularz kontaktowy
Przewiń do góry