Dotacje dla firm

Perspektywa finansowa 2021-2027 - Dotacje dla firm

5 maja 2023

Możemy z wielką radością poinformować, że zbliża się długo wyczekiwane uruchomienie programów z nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027!

W perspektywie finansowej 2021-2027 realizowane będą programy krajowe oraz regionalne, które stanowią kontynuację działań z poprzedniej perspektywy na lata 2014-2020. Formy wsparcia obejmą dotacje, ale także instrumenty finansowe, kapitałowe oraz gwarancyjne, jak również łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Realizowany  w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) zostanie zastąpiony Programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
 • wzrost konkurencyjności MŚP;
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

II – Środowisko sprzyjające innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

III – Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

IV – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji Programu.

Główne założenia programu FENG to m.in. wsparcie całego procesu B+R+I, współpraca nauki z biznesem oraz transformacja zielona i cyfrowa.

Jedną z istotnych zmian, względem wcześniejszych programów jest wsparcie modułowe w ramach I Priorytetu, dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorcy konstruując swoje projekty będą mogli sięgać po wsparcie w zakresie przewidzianych modułów:

 • B+R,
 • Wdrożenie innowacji,
 • Infrastruktura B+R,
 • Cyfryzacja,
 • Zazielenienie przedsiębiorstw,
 • Internacjonalizacja,
 • Kompetencje.

WAŻNE!

W przypadku dużych przedsiębiorstw obligatoryjnym będzie moduł „B+R”.
Dla MŚP, zależnie od wyboru wnioskodawcy, obowiązkowym będzie moduł „B+R” lub moduł „Wdrożenie innowacji”.

FENG przewiduje kontynuację popularnego Kredytu na innowacje technologiczne oraz uruchomienie Kredytu ekologicznego.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo jest zainteresowane opracowywaniem nowych produktów lub usług oraz technologii i wdrożeniem tych opracowań do własnej działalności, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy, żeby już teraz rozpocząć przygotowania do nadchodzących naborów w FENG.

Przewiń do góry