Dotacje dla firm

Ulga na szkolnictwo wyższe i naukę - Dotacje dla firm

27 października 2022

W poprzednich postach wspominaliśmy Wam o nowościach jakie się pojawiły wraz z rozpoczęciem roku 2022!

Dzisiaj czas na kolejną!  A jest nią ulga dla wspierających szkolnictwo wyższe i naukę!

Jaka kwota podlega odliczeniu?

W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mają możliwość dodatkowego odliczenia 50% kosztów związanych z działalnością wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.  Odliczenie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce, czyli zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek.

Oznacza to, że łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy aż 150% poniesionego kosztu.

Jakie koszty będą podlegać odliczeniu?

W ramach ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegać takie koszty jak:

  • koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce,
  • stypendia naukowe dla doktorantów,
  • koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia,
  • koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy.

Istotnym jest, że niektóre koszty, dla przykładu te dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegać odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. Ponadto ustawodawca zastrzega, że prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje podatnikowi będącemu założycielem uczelni niepublicznej.

Należy jednak pamiętać, że koszty mogą być odliczone w sytuacji, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy podatku.

Jak dokonać odliczenia kosztów?

Odliczenia omawianych kosztów dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Kwota odliczenia przewidziana nową ulgą nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT) lub dochodu z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT).

Odliczenie będzie można dokonać za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Koszty będzie trzeba wykazać w odrębnej informacji złożonej wraz z zeznaniem podatkowym.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, zachęcamy do kontaktu. Wspólnie dokonamy analizy możliwości wdrożenia ulg w Twoim przedsiębiorstwie!
tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl

Pozdrawiamy, zespół K2biznes!

Przewiń do góry