Dotacje dla firm

Polska Strefa Inwestycji - Dotacje dla firm

10 listopada 2022

Przed zbliżającym się weekendem chcemy przedstawić Wam nowy instrument, dzięki któremu możecie uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji! Brzmi ciekawie? Powiemy więcej, możecie z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy!

Takim instrumentem jest Polska Strefa Inwestycji (PSI)!

Na czym właściwie polega taka ulga podatkowa?

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 r. na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.  Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów, dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Stanowi ona regionalną pomoc inwestycyjną w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji.

Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

 • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników 

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. W niektórych rejonach Polski możesz odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów.

Jaki jest czas na wykorzystanie ulgi?

Z pomniejszonego podatku będziesz mógł korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Liczba lat zależy od wybranej lokalizacji.

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe Twoja inwestycja musi spełnić następujące warunki:

 • być nową, jeszcze nierozpoczętą inwestycją;
 • spełniać kryteria ilościowe oraz jakościowe;
 • wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną.
 • rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją,
 • pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń,
 • inne zobowiązanie, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna.

Ważne! O wsparcie możesz starać się tylko przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji. 

 to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które będziesz musiał ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Zależą one od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja. Najniższe wymagane koszty są w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

to warunki, które Twoja inwestycja musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Są one podzielone na dwie grupy:

 • zrównoważony rozwój gospodarczy
 • zrównoważony rozwój społeczny.

W sumie nowa inwestycja może otrzymać maksymalnie 10 pkt za kryteria jakościowe. Jednak, aby uzyskać decyzję o wsparciu wystarczy, że inwestycja spełni od 4 do 6 pkt, w zależności od lokalizacji.

 • tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz,
 • nowoczesnych usług (ang. Business Process Outsourcing BPO).

Czy mogą być inne źródła finansowania inwestycji i jak policzyć jej wartość?

Tak, śmiało możesz finansować inwestycje z różnych źródeł, w tym np. z dotacji. Warunkiem jest jednak, by co najmniej 25% kosztów inwestycji, pochodziło z własnych środków lub z innych zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredytów), które nie są formą publicznego wsparcia! Należy pamiętać, że w ramach PSI wartość inwestycji jest liczona jako suma wszystkich kosztów kwalifikowanych netto.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, zachęcamy do kontaktu. Wspólnie dokonamy analizy możliwości wdrożenia ulg w Twoim przedsiębiorstwie!
tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl

Pozdrawiamy, zespół K2biznes!

Przewiń do góry