Dotacje dla firm

Czym jest IP BOX? - Dotacje dla firm

15 marca 2022

IP BOX  to preferencyjna stawka podatkowa, której założeniem jest pobudzenie rynku nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, poprzez wprowadzenie 5% opodatkowania w podatku PIT i CIT (z wyłączeniem podmiotów rozliczających się na podstawie ryczałtu) dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zamiast:

 • 17/32 proc. (zasady ogólne PIT), 
 • 19 proc. (podatek liniowy PIT),
 • 9/19 proc. (podatek CIT).

Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP BOX jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Działalność ta może polegać m.in. na tworzeniu, rozwinięciu albo ulepszeniu prawa własności intelektualnej. Oznacza to, że „pracą naszego umysłu” musimy stworzyć coś sami lub udoskonalić coś, co sami kupiliśmy i sprzedać to dalej.

Wprowadzenie IP Box jest rozwiązaniem pozwalającym na funkcjonalne domknięcie procesu badawczo-rozwojowego prowadzonego przez podatników i na uatrakcyjnienie etapu komercjalizacji wyników tych prac, dzięki zastosowaniu preferencyjnej (5%) stawki opodatkowania dla dochodów uzyskiwanych z takich praw.

Katalog praw objętych preferencją IP Box jest zamknięty, co oznacza, że z preferencji mogą skorzystać jedynie te rodzaje praw, które zostały wymienione w obu ustawach o podatkach dochodowych. Są to:

 • patent
 • prawo
 • ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej,
 • autorskie prawo do programu komputerowego. 

Prawa te powinny zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.

Jednym z podstawowych celów wprowadzenia IP Box jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia przez firmy oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi działań badawczo-rozwojowych oraz wytwarzania i rozwijania praw stanowiących kwalifikowane prawa własności intelektualnej, które nadają się do komercjalizacji.

Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy możesz obniżyć swój podatek do 5 % stosując ulgę IP BOX.  
tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl

Przewiń do góry