Dotacje dla firm

Czym jest ulga B+R? - Dotacje dla firm

24 lutego 2022

Ulga badawczo-rozwojowa (dalej ulga B+R) skierowana do przedsiębiorstw systematycznie przeznaczających środki finansowe na odkrywanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy i znajdowanie nowych zastosowań dla różnych dziedzin i wynalazków, technologii produkcji.

Z ulg B+R oraz IP Box mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8)

Ulga badawczo-rozwojowa pozwala w 200% wykorzystać poniesiony przez przedsiębiorcę wydatek. W skrócie, oznacza to dwukrotnie odliczenie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pomniejszony zostanie dochód o kwotę wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, które wcześniej zostały uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu.

Ulga na B+R uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczeniu podlegają poniższe kategorie kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową:

 •  Koszty osobowe
 •  Materiały i surowce
 • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, badania zakupione od jednostki naukowej
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)
 • Amortyzacja wyników własnych prac rozwojowych
 • Koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego
 • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej oraz nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo badawczej
 • Sprzęt specjalistyczny wykorzystywany bezpośrednio w działaniach B+R


Mechanizm ulgi zakłada
, że po skorzystaniu z niej, wytworzone oszczędności zostaną przeznaczone na następne działania badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie.

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu! Nasz zespól służy pomocą. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości!
tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl

Przewiń do góry