Dotacje dla firm

Rozpowszechnienie wyników badań przemysłowych - Dotacje dla firm

5 maja 2022

Czy wiesz, że realizując projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej m.in. w ramach RPO lub POIR, miałeś możliwość uzyskania premii zwiększającej Twoje dofinansowanie?

Jeśli w ramach zrealizowanego projektu pozyskałeś wspomnianą premię, jednocześnie zobowiązałeś się do rozpowszechnienia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych poprzez:

  • Zaprezentowanie na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej jednej o randze ogólnokrajowej lub;
  • Opublikowanie w co najmniej dwóch czasopismach naukowych lub technicznych z listy czasopism opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub;
  • Umieszczone w bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu (surowych danych badawczych) lub;
  • W całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Czas na rozpowszechnienie wyników prac B+R masz w okresie trwałości lub do 3 lat od zakończenia realizacji projektu (zależnie od konkursu, w którym wziąłeś udział).

Nie wywiązanie się z tego obowiązku powoduje konieczność zwrotu częścdofinansowania w wysokości odpowiadającej uzyskanej premii. Chyba nie warto, prawda? 

Jeśli masz pytania w tym zakresie – skontaktuj się bezpośrednio z Managerem ds. realizacji projektów, który prowadził Twój projekt lub  przez formularz kontaktowy.

Przewiń do góry