Dotacje dla firm

Czym są prace rozwojowe? - Dotacje dla firm

21 kwietnia 2022

Wiesz czym są prace rozwojowe? W którym momencie procesu badawczego występują? Już odpowiadamy!

Prace rozwojowe bazują na dostępnej wiedzy, dopracowując i przygotowując do wdrożenia nowych metod (koncepcji) lub ulepszenia rozwiązania danego problemu społecznego lub ekonomicznego. 
Ich celem jest wytwarzanie dodatkowej wiedzy, ukierunkowanej na uzyskanie nowych produktów lub procesów bądź na udoskonalenie istniejących produktów lub procesów.

Za prace rozwojowe uważa się prace konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne. Można do nich zaliczyć takie działania jak:

  • badania rynku pod kątem przyszłych potrzeb konsumentów lub zbytu wyrobów,
  • badanie stanu obecnego i prognozowanie przyszłego rozwoju techniki w danej branży przemysłu,
  • badania uzupełniające, patentowe czy licencyjne,
  • budowa modeli i prototypów przyszłych produktów oraz ich badania,
  • opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej przyszłego produktu.

Eksperymentalne  prace mogą obejmować takie działania jak:

  • opracowanie prototypów,
  • demonstracje,
  • opracowanie projektów pilotażowych,
  • testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania
  • opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych.

Ostatecznie prace rozwojowe są kolejnym etapem po realizacji badań podstawowych i badań przemysłowych. Pamiętaj jednak, że badania naukowe są nieprzewidywalne – poszczególne etapy mogą się ze sobą przeplatać.

Jeśli realizujesz w swojej firmie działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub umiejętności – być może stanowią one właśnie prace rozwojowe. Jeśli tak – możesz skorzystać z ulg pozwalających na dodatkowe odliczenie kosztów.

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy i wspólnie ustalimy proces wdrażania ulgi B+R.

Przewiń do góry