Dotacje dla firm

Czym są prace przedwdrożeniowe? - Dotacje dla firm

12 maja 2022

Prace przedwdrożeniowe to działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej. Umożliwiają one doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. 

Do nich zaliczamy takie działanie jak:

  • opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,
  • usługi rzecznika patentowego,
  • testy,
  • certyfikacja,
  • badania rynku.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć limitu określonego w RPK oraz być wyższe niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jeśli realizujesz w swojej firmie działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub umiejętności – być może stanowią one właśnie prace przedwdrożeniowe. Jeśli tak – możesz skorzystać z ulg pozwalających na dodatkowe odliczenie kosztów. 

Zachęcamy do kontaktu pod numerem: 731 017 900 lub na adres: biuro@k2biznes.pl. Wspólnie określimy potencjał Twojej firmy, a następnie ustalimy proces wdrażania ulgi B+R.

Przewiń do góry