Dotacje dla firm

Promocja marki innowacyjnych MŚP - Dotacje dla firm

12 września 2023

Celem projektu jest budowanie kompetencji i strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowanie produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży.

Celem działania  jest wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez:

 • udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt,
 • wyjazdowych misjach gospodarczych,
 • kampanie promocyjne, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

JAK I KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie:

od 16 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r., do godz. 16:00

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski, które wpisują się w jeden z następujących sektorów gospodarki:

  • sektor medyczny i farmaceutyczny,
  • sektor budowy i wykańczania budowli,
  • sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
  • sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
  • sektor IT/ICT,
  • sektor przemysłu kreatywnego,
  • sektor kosmetyczny,
  • sektor maszyn i urządzeń,
  • sektor meblarski,
  • sektor motoryzacyjny,
  • sektor pojazdów szynowych,
  • sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
  • sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
  • sektor lotniczo-kosmiczny,
  • sektor spożywczy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach projektu mogą być finansowane takie działania promocyjne, jak:

 • udział w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy (zamknięta lista wydarzeń);
 • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
 • kampanie promocyjne

Dofinansowanie można przeznaczyć przykładowo na:

  • rejestrację i wpis do katalogu targowego
  • najem powierzchni wystawienniczej
  • najem lub budowę stoiska
  • podróże służbowe pracowników (diety, noclegi, transport)
  • koszty usług wykonania materiałów promocyjnych – elektronicznych (katalogi, ulotki, foldery).

JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

 1. Projekt wpisuje się w przedsięwzięcia objęte sektorami gospodarki wskazanymi wyżej;
 2. Przedsiębiorca weźmie udział w co najmniej jednym wydarzeniu targowym w charakterze wystawcy podczas imprez targowych (zamknięta lista wydarzeń);
 3. Wnioskodawca posiada prawo dysponowania marką (własność marki należy rozumieć jako prawo przedsiębiorstwa do korzystania z nazwy, symbolu, wzoru, znaku graficznego lub ich kombinacji);
 4. Prowadzenie działalności eksportowej przez dwa kolejne lata obrachunkowe w okresie poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie;
 5. Przychody ze sprzedaży towarów i usług na eksport na koniec 2022 r. wynoszą co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług;
 6. Przedsiębiorca ponosił nakłady na działalność B+R i/lub wdrożył innowację w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych przed złożeniem wniosku (potwierdzone sprawozdaniem PNT-01 lub PNT-02 składanym do GUS).

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze:
155 000 000  PLN

 • Maksymalny poziom dofinansowanie: do 50 %.
 • Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

Udział w targach w charakterze wystawcy podczas imprezy ze stoiskiem narodowym z listy opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w tym wizualizacja Marki Polskiej Gospodarki (minimalnie 1 zadanie w projekcie):

a) pomoc publiczna – koszty rzeczywiste

Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie obejmują koszty:

  • wynajmu stoiska (powierzchni wystawienniczej);
  • zaprojektowania i wykonania zabudowy lub zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy lub wynajmu zabudowy stoiska;
  • nabycia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;
  • transport i ubezpieczenie zabudowy lub jej elementów;
  • wynajmu sprzętu niezbędnego do prezentacji oferty na stoisku;
  • obsługi stoiska, w tym usługi tłumaczenia w celu prezentacji oferty, koszty mediów oraz koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska wystawowego.

b) pomoc de minimis – stawka jednostkowa na wyjazdy służbowe

Koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i według stawek określonych poniżej:

  • diet;
  • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
  • uzyskania niezbędnych wiz;
  • zakupu noclegów;
  • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

Obszar

Stawki jednostkowe na osobę

Europa

4 591,00 zł

USA

9 331,00 zł

Świat

7 274,00 zł

 c) pomoc de minimis – koszty pośrednie wg stawki 7%

 • opłata rejestracyjna dotycząca udziału w targach;
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach;
 • wpis do katalogu targowego;
 • transport i ubezpieczenie eksponatów;
 • biletów wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom tj. kongresy, konferencje, seminaria;
 • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji.

a) pomoc de minimis – stawka jednostkowa na wyjazdy służbowe (max. 3 osoby)

Koszty podróży służbowych pracowników wnioskodawcy uczestniczących w misji gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i według stawek określonych w Przewodniku. Kwalifikowalne są koszty:

  • diet;
  • ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego;
  • uzyskania niezbędnych wiz;
  • zakupu noclegów;
  • transportu w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe, oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż i nadbagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową;
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację.

Obszar

Stawki jednostkowe na osobę

Europa

4 591,00 zł

USA

9 331,00 zł

Świat

7 274,00 zł

b) pomoc de minimis – koszty pośrednie wg stawki 7%

 • bilety wstępu na wydarzenia targowe oraz wydarzenia towarzyszące targom tj. kongresy, konferencje, seminaria.

a) pomoc de minimis – koszty rzeczywiste

Kampanię promocyjną związaną z udziałem w wydarzeniach targowych (jako wystawca lub w związku z wyjazdową misją gospodarczą). Przez kampanię promocyjną należy rozumieć zespół działań marketingowych, odbywających się w elektronicznych mediach masowych, mających na celu dotarcie do wybranej grupy docelowej:

  • produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę/ofertę/produkt przedsiębiorcy będący przedmiotem projektu;
  • opracowanie elektronicznych katalogów lub broszur informacyjnych;
  • reklamy w mediach targowych;
  • kosztów zagranicznej reklamy elektronicznej (w tym dystrybucja katalogów i broszur) w branżowych kanałach informacyjnych;
  • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych (włącznie z prowadzeniem analogicznych działań w kanale mobilnym) w tym:
   a) działań za granicą z wykorzystaniem reklamy internetowej, e-mailingu i innych form internetowej dystrybucji komunikatów marketingowych i promocyjnych,
   b) działań SEM/SEO, na platformach aukcyjnych, zakupowych, marketplace’ach typu B2B, B2C i B2G,
   c) prowadzenia bloga,
   d)prowadzenia kanału w serwisach streamingowych w języku obcym (np. youtube).

Nie podlegają dofinansowaniu koszty wytworzenia materiałów promocyjnych tj.: katalogi, ulotki lub broszury informacyjne w wersji papierowej, gadżety reklamowe.

Jeśli pojawiły się jakieś pytania lub wątpliwości oczywiście zachęcamy do kontaktu!

tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl
 
Pozdrawiamy, zespół K2biznes 😃
Przewiń do góry