Dotacje dla firm

Obowiązek informacyjno-promocyjny w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 - Dotacje dla firm

18 kwietnia 2024

Jeżeli uzyskałeś dotacje i rozpoczynasz okres realizacji projektu – nie zapomnij o obowiązku informowania opinii publicznej oraz ostatecznych odbiorców i uczestników o uzyskanym dofinansowaniu do projektu!

W tym poście zostaną Ci przedstawione ogólne zasady, jakie powinieneś przestrzegać, mając obowiązek informacyjno-promocyjny, w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Na samym początku wiedz, że działania informacyjne obowiązują Cię dokładnie od momentu uzyskania dofinansowania.

Na pewno będziesz miał sporo dokumentacji związanej z realizacją projektu. Bardzo ważne jest to, aby odpowiednio dokumenty oznaczać znakiem Funduszy Europejskich (w zależności od projektu), barwami RP i Unii Europejskiej oraz w przypadku programów regionalnych, również herb województwa lub oficjalne logo promocyjne. Oznakowanie musi widnieć na:

  • wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, takich jak np. strony internetowe, materiały promocyjne, publikacje,
  • dokumentach związanych z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentacji przetargowej, ogłoszeniach, raportach,
  • dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, zaświadczeniach, certyfikatach, zaproszeniach,
  • produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp.

Oprócz odpowiednich oznaczeń dokumentacji, musisz także przekazać opinii publicznej informację za pomocą plakatu lub tablicy informacyjnej (w zależności od wielkości inwestycji) w miejscu realizacji projektu.

Również Twoim obowiązkiem jest umieszczenie krótkiego opisu, charakteryzującego projekt na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, używając przy tym hasztagów: #FunduszeEU lub #FunduszeEuropejskie. Zwróć uwagę na to, że w momencie wejścia na Twoją stronę, od razu musi być widoczna flaga UE i napis Unia Europejska.

Zwróć uwagę na to, aby miejsce oraz wielkość znaków, były w odpowiedniej skali i rodzaju, względem materiału, przedmiotu lub dokumentu, np. flaga Unii Europejskiej na stronie www. Nie może być mniejsza od logotypu firmy.

Jeżeli całkowity koszt Twojego projektu przekracza 10 mln euro musisz organizować wydarzenia informacyjno-promocyjne, np. konferencję prasową, targi branżowe.

Wszystkie obowiązki informacyjne muszą zostać przez Ciebie udokumentowane. Dokumentację tę przechowuj razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez czas określony w umowie o dofinansowanie. Przyda Ci się w razie kontroli i działań monitoringowych.

Wskazówki dotyczące obowiązku informacyjno-promocyjnego znajdziesz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Natomiast, jeżeli poważnie myślisz o przystąpieniu do projektu lub realizujesz projekt i potrzebujesz eksperckiej opinii lub pomocy w realizacji obowiązku, chętnie udzielimy Ci wsparcia oraz pomocy w przygotowaniach i realizacji.

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

Pozdrawiamy, zespół K2biznes 😃
Przewiń do góry