Dotacje dla firm

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP w ramach programu FEPW 2021-2027 - Dotacje dla firm

7 września 2023

Celem działania jest przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące:

 • Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji, oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa), tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy.
 • Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie,
  w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń.

WAŻNE! Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Mapa drogowa stanowi załącznik do wniosku
o dofinansowanie.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, tj. województwa:

 • lubelskie,
 • podkarpackie,
 • podlaskie,
 • świętokrzyskie,
 • warmińsko-mazurskie,
 • mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na:

 • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,
 • działania inwestycyjne zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
 • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 2 sierpnia 2023 do 08 listopada 2023.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze: 100 000 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 200 000 PLN

Dofinansowanie pokryje do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej (pomoc de minimis),
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej (pomocą na usługi doradcze),
 • nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych, (regionalna pomoc inwestycyjna)
 • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, (regionalna pomoc inwestycyjna)
 • koszty usług szkoleniowych (pomoc deminimis),
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki w jednej z form, o których mowa § 5 ust. 3 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek (pomoc deminimis).
 • Dotacja bezzwrotna: wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo,
 • Dotacja zwrotna (warunkowa): finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna).

Jeśli pojawiły się jakieś pytania lub wątpliwości oczywiście zachęcamy do kontaktu!

 
Pozdrawiamy, zespół K2biznes 😃
Przewiń do góry