Dotacje dla firm

Kadra zaangażowana do realizacji projektów B+R - Dotacje dla firm

17 listopada 2022

Twoja firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową?

Jak już wiesz z poprzednich naszych postów – masz możliwość zastosowania Ulgi Badawczo-Rozwojowej, dzięki której obniżysz wartość podatku dochodowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj. 

Nie ma projektu badawczo-rozwojowego bez zaangażowania do niego personelu. Przygotowując się do jego realizacji zaplanuj osoby, które będą niezbędne do zaangażowania. Podzieliliśmy stanowiska na następujące kategorie:

  • Pracowników naukowo-badawczych, badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, którzy planują merytoryczne założenia projektu, identyfikują jego cel, problemy, kamienie milowe;
  • Techników i pracowników równorzędnych wykonujących zadania polegające na praktycznym zastosowaniu określonych koncepcji i metod;
  • Pozostały personel – na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-ekonomicznych uczestniczących w realizacji prac badawczo-rozwojowych lub bezpośrednio z nimi związanych.
  • Kadra zarządzająca projektem – kontrolująca postępy realizacji projektu, weryfikująca wykonywanie założeń w terminie. Działania i decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą projektem mają kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania przez dany podmiot uzyskanych wyników prac B+R i w konsekwencji uzyskania przez przedsiębiorcę jak największych korzyści i budowania przewag konkurencyjnych w stosunku do innych przedsiębiorstw.

Należy pamiętać, że kadra zaangażowana do realizacji projektu powinna:

  • posiadać odpowiednie kompetencje, pozwalające zapewnić, że projekt zostanie zrealizowany w sposób prawidłowy;
  • zapewnić sprawną, efektywną, terminową i ukierunkowaną na osiągnięcie zakładanych rezultatów realizację projektu.

Jeśli już angażujemy personel do realizacji działań B+R to jakie to przynosi dodatkowe korzyści?

Wynagrodzenia osób zaangażowanych na podstawie umowy o pracę mogą być dodatkowo rozliczone w uldze B+R. Od 2022r. możliwe jest uwzględnienie tych kosztów w wysokości 200%, w efekcie trzykrotnie obniżając podstawę opodatkowania!

Daje to realną korzyść generowania oszczędności środków, które mogą być dalej inwestowane w rozwój przedsiębiorstwa.

Po przeczytaniu pojawiły się u Ciebie pytania? Śmiało pisz do nas za pomocą formularza kontaktowego! Nasz zespół służy pomocą 😊

Przewiń do góry