Dotacje dla firm

Promocja projektu – jak to zrobić dobrze - Dotacje dla firm

8 września 2022

Jeżeli jesteś już w gronie tych, którzy uzyskali dotację, serdecznie gratulujemy!

Pamiętaj jednocześnie, że realizacja projektu wiąże się z pewnymi wymaganiami w zakresie informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych projektu o uzyskanym dofinansowaniu.

Dlatego chcemy w dzisiejszym poście przedstawić Ci ogólne zasady, jakie obowiązują aby poprawnie promować swój projekt!

Jeżeli pierwszy pytania które nasuwa Ci się brzmi: ”Od kiedy mam wypełniać obowiązki informacyjne?”, to nasza odpowiedź będzie następująca: „Masz obowiązek informowania o projekcie od momentu uzyskania dofinansowania.”

Pamiętaj, dokumenty dotyczące realizacji projektu np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, wzory umów, wzory wniosków należy odpowiednio oznaczyć Znakiem Funduszy Europejskich (właściwym dla danego programu), barwami RP oraz znakiem Unii Europejskiej (właściwym dla danego funduszu), a także:

  • dodatkowo herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym w przypadku programów regionalnych;
  • uzupełnić oznaczenie dodając pod ciągiem znaków zwrot „sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19” w przypadku wsparcia projektu ze środków REACT-EU.

Również należy odpowiednio oznaczyć:

  • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie np. zaświadczenia, listy obecności, umowy, prezentacje multimedialne itp.;
  • działania informacyjne i promocyjne np. stronę internetową, ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania itp.

Na miejscu realizacji projektu w zależności od wielkości inwestycji powinno się umieść plakat lub tablicę informacyjną.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw odpowiednie oznakowanie. Kluczowym jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiejprawej strony. W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa lub jego oficjalne logo promocyjne umieszczasz pomiędzy barwami RP, a znakiem UE.

Możesz także wykorzystać pionowe ułożenie, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie. Jeżeli stosujesz takie ułożenie, to znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, pod znakiem FE znajdują się barwy RP, a znak Unii Europejskiej na dole.

Pamiętaj, aby miejsce oraz wielkość znaków były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu!

Podsumowując, obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne, które musisz przeprowadzić to:

  • umieścić plakat/tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu;
  • umieścić opis projektu na stronie internetowej;
  • przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie np. poprzez oznakowanie warsztatów, konferencji, targów, wystaw, szkoleń itp. Wystarczy, że zapamiętasz, że wszystkie przygotowywane przez Ciebie materiały reklamowe dotyczące projektu, a także wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją projektu powinny zawierać odpowiednie oznaczenie.

Jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji – obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Jeżeli planujesz lub realizujesz projekt, a obowiązki informacyjno-promocyjne jeszcze nie zostały przez Ciebie zrealizowane, chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie i pomożemy w ich przygotowaniu!

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub telefonicznie 😊

Pozdrawiamy, zespół K2Biznes!

Przewiń do góry