Dotacje dla firm

Ekologiczna transformacja w kierunku GOZ - Dotacje dla firm

2 maja 2023

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo dąży do minimalizowania zużycia surowców oraz zmniejszenia powstawiania odpadów – ta informacja jest dla Ciebie!

Polskie przedsiębiorstwa będą wspierane w ekologicznej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), w tym:

 • zwiększeniu wykorzystania surowców wtórnych,
 • inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę do recyklingu,
 • rozwój rynku surowców wtórnych.

Przedsięwzięcia będą realizowane w ramach Krajowego Planuj Odbudowy – Inwestycja A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ.

Jaki jest cel takiej inwestycji?

Za cel uznaje się ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez wsparcie projektów wpisujących się w regulacje unijne (CEAP 2020) i krajowe („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”).

Konkursy te będą organizowane przez:

 • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Celem konkursu będzie wsparcie MŚP w opracowaniu, wprowadzeniu lub zastosowaniu w swojej działalności innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Efektem działań ma być lepsza gospodarka odpadami, lepsza efektywność energetyczna, zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery oraz bardziej wydajna gospodarka materiałowa.

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Celem konkursu będzie rozwój technologii umożliwiających przekształcenie odpadów w surowce wtórne oraz związanych z poszukiwaniem nowych zastosowań odpadów w gospodarce zgodnie z łańcuchem wartości. Preferowane będą projekty realizowane przez przedsiębiorców wspólnie z jednostkami B+R.

 • wsparcie w zakresie opracowywania i wdrażania nowych technologii;
 • łatwiejszy dostęp do surowców;
 • mniej odpadów w procesie produkcyjnym;
 • rozwój gospodarki odpadowej w zakresie recyklingu;
 • dostosowanie się do wymogów związanych z Europejskim Zielonym Ładem;
 • nowe miejsca pracy i oszczędności – dłuższe życie produktów, możliwość naprawy sprzętów (AGD/RTV) zamiast kupna nowych.

Ogłoszenie konkursu/naboru projektów odbędzie się na przełomie
2022 – 2023 roku.

 • 2023 r. – wybór projektów do wsparcia;
 • 2023 – 2025 r. – realizacja projektów.
 •  
 • Pula środków wyniesie 162 mln euro! Dofinansowane zostaną takie projekty, jak:

  • Technologie przyjazne środowisku konkurs organizowany przez PARP.

  Zakłada się minimalną (200 tys. euro) i maksymalną wartość dotacji (1 mln euro) co daje średnią wartość dofinansowania na poziomie 3,5 mln zł. Szacunkowa liczba przedsiębiorców na poziomie 100 podmiotów również wynika z dotychczasowych doświadczeń w ramach zakończonego konkursu w NMF – ok. 80 projektów MŚP otrzymało pozytywną ocenę i ma szansę na dofinansowanie.

  • Technologie przyczyniające się do stworzenia rynku surowców wtórnychkonkurs organizowany przez NCBR.

  Zakłada się średnią wartość dofinansowania na poziomie 70,1 mln zł (koszt jednostkowy) na jedną opracowaną technologię przyczyniającą się do stworzenia rynku surowców wtórnych. Szacunkowa liczba przedsiębiorców na poziomie
  5 podmiotów wynika z dotychczasowych analiz rynkowych.

Jeśli chcesz rozpocząć pracę nad analizą możliwości uzyskania finansowania dla Twojego przedsiębiorstwa, zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl

Pozdrawiamy, zespół K2biznes!

Przewiń do góry