Dotacje dla firm

Kredyt Ekologiczny w programie FENG 2021-2027 - Dotacje dla firm

30 maja 2023

W swoim przedsiębiorstwie planujesz modernizację infrastruktury w celu zwiększania efektywności energetycznej? Wiesz, że efektem tej modernizacji będzie ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia?

W takim razie poniższa informacja jest dla Ciebie!

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków do działania
3.01 Kredyt ekologiczny w ramach Priorytetu 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw” FENG 2021-2027.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym:

 • termomodernizacją budynków, a także
 • zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz
 • wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

 • Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP),
 • małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap),
 • spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap),
  prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej BGK w terminie:

 • od 13 czerwca 2023 r.– do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00.
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze:
660 000 000,00 PLN

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: brak
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: równowartość 50 mln EUR.

Wsparcie wyniesie od 25% do 80%, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

 • posiadanie przez Przedsiębiorcę zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu ekologicznego lub promesy kredytu ekologicznego, wystawionej/zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK;
 • przeprowadzenie audytu energetycznego.

Pojawiły się pytania – zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl
 
Pozdrawiamy, zespół K2biznes 😃
Przewiń do góry