Dotacje dla firm

Jakie znaczenie ma zastrzeżenie znaku towarowego? - Dotacje dla firm

15 grudnia 2022

Czy zarejestrowanie znaku towarowego ma dla prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności istotne znaczenie?

Oczywiście że ma! Powiemy więcej, dokonanie rejestracji znaku jest związane z uzyskaniem praw ochrony do znaku co może przynieść przedsiębiorcy wiele korzyści. Ale zacznijmy od tego, czym właściwie jest znak towarowy?

Za znak towarowy można uznać każde oznaczenie (m.in. wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek,  literę, cyfrę, kolor, formę przestrzenną, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk) umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Wiąże się to również z możliwością  przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

  • słowny – stanowiący wyłącznie wyraz, np. nazwa przedsiębiorstwa;
  • graficzny – logo przedstawione w formie grafiki, rysunku;
  • graficzno-przestrzenny – np. opakowanie produktu noszące cechy szczególne i wyróżniające dla konkretnego przedsiębiorcy.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Dzięki dobremu znakowi towarowemu przedsiębiorstwa stają się bardziej rozpoznawalne, a konsumenci zaczynają je kojarzyć. 

Rejestrując znak towarowy, przedsiębiorca zyskuje prawo do posługiwania się znakiem ®, który może zwiększyć poziom wiarygodności oferowanych przez przedsiębiorcę towarów. Znak towarowy może być również przedmiotem obrotu, zatem może zostać przez przedsiębiorcę zbyty.

Niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiedniego Urzędu Patentowego.

Znak towarowy może być chroniony w trzech procedurach:

  • krajowej – zgłoszenie wnosisz do krajowego urzędu patentowego (w Polsce jest to Urząd Patentowy RP w Warszawie);
  • regionalnej – zgłoszenie wnosisz do urzędu regionalnego (np. w ramach UE jest to Urząd UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii);
  • międzynarodowej – ochroną możesz objąć wybraną wiązkę krajów świata (zgłoszenie robi się poprzez Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie w Szwajcarii).

Po przejściu procedury oraz dokonaniu opłat urzędowych zostanie przesłane świadectwo rejestracji, które potwierdza prawo do danego znaku towarowego.

Potrzebujesz pomocy w prawidłowym zastrzeżeniu znaku towarowego?Zapraszamy do kontaktu, zespół K2Biznes służy pomocą!

tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl

Przewiń do góry