Dotacje dla firm

Czym są badania przemysłowe? - Dotacje dla firm

12 kwietnia 2022

Projekty B+R to rezultat współpracy nauki i biznesu. 

Badania przemysłowe mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. 

Uwzględniają one:

 • tworzenie elementów składowych systemów złożonych,
 • budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy,
 • linie pilotażowe, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.
 • pozyskanie nowej wiedzy w wyniku badań lub łączenia już istniejącej wiedzy m.in. w zakresie tworzenia (projektowania) nowych procesów, produktów, usług,
 • opracowanie modeli metod/ koncepcji rozwiązywania danych problemów społecznych lub ekonomicznych,
 • opracowanie pierwszego możliwego do przetestowania rozwiązania (pierwszy „prototyp”)
 • umiejętność przełożenia wiedzy na praktykę
 • pierwsze testowanie na wyselekcjonowanej grupie odbiorców lub w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (warunki „laboratoryjne”),
 • organizowanie i zarządzanie procesami wykorzystania nowej wiedzy bądź jej zdobycia w celu opracowania nowych metod rozwiązywania problemów społecznych lub ekonomicznych (m.in. produkty, procesy i usługi),
 • stosunkowo wysoki lub średni poziom ryzyka związany z niepowodzeniem i sytuacjami nieprzewidzianymi,
 • potwierdzenie (lub nie) skuteczności danego wymyślonego i opracowanego rozwiązania.

W rozumieniu badań przemysłowych silny akcent położony został na opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi, co wymaga zazwyczaj wykorzystania i zdobycia nowej wiedzy w obszarze uznanym za problemowy.

Realizujesz w swojej firmie działania mające na celu zdobycie nowej wiedzy lub umiejętności? Może stanowią one właśnie badania przemysłowe!

Jeśli tak – możesz skorzystać z ulg pozwalających na dodatkowe odliczenie kosztów. Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy i dowiedz się więcej na ten temat!

Przewiń do góry