Dotacje dla firm

Wsparcie na realizację prac B+R w programie FESL 2021-2027 - Dotacje dla firm

14 lipca 2023

Planowany jest nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na działanie 
01.02. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Wspierane będą następujące typy projektów:

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo – rozwojowych realizujących prace przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub same prace eksperymentalo – rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. 

Uzyskane wsparcie ma zostać przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach
(z wyłączeniem badań podstawowych).

Uzupełniająco, jako element każdego projektu B+R, dopuszcza się wsparcie prac przedwdrożeniowych przedsiębiorstwom z kategorii MŚP. Wdrożenie wyników prac B+R będzie dopuszczalne w dwóch niżej wyszczególnionych wariantach:

 • moduł w projekcie badawczo-rozwojowym,
 • odrębny typ projektu.

W ramach interwencji umożliwia się również tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.

W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno-rozwojowe. Ich realizacja założenia powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować.

 • samodzielne przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przemysłowo – naukowe,
 • konsorcja przemysłowe.

Konsorcjantami mogą być podmioty spoza regionu oraz kraju

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane przez:

 • Duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe
 • MŚP

Aplikujące przedsiębiorstwa powinny być zlokalizowane na terenie województwa śląskiego.

Głównym celem wsparcia dużych przedsiębiorstw powinno być podjęcie współpracy z MŚP w zakresie rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii, a także przedstawienie korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.

Beneficjent aplikując o wsparcie zobowiązany jest do zastosowania zasadny:
od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent powinien zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie:

 • w ciągu jednego roku (w projektach dot. tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego lub wdrożenia wyników prac B+R),
 • w kolejnych dwóch latach (w projektach dot. realizacji prac badawczo-rozwojowych w przypadku realizacji wyłącznie prac B+R),
 • w kolejnych trzech latach (w projektach dot. realizacji prac badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem ich wyników).

Od 29.08.2023 r. do 31.10.2023

 • Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach
 • Prace B+R w przedsiębiorstwach

Wysokość alokacji wynosi 376 025 000 PLN

Maksymalna intensywność wsparcia85% kosztów kwalifikowanych .

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 2 000 000 PLN, wartość obowiązująca do etapu podpisania umowy włącznie.

Forma wsparcia: dotacja.

 

Jeśli pojawiły się jakieś pytania lub wątpliwości oczywiście zachęcamy do kontaktu!

tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl
 
Pozdrawiamy, zespół K2biznes 😃
Przewiń do góry