Dotacje dla firm

Robogrant – pomoc na rozwój branży meblarksiej - Dotacje dla firm

13 października 2022

                 Przedsiębiorco z branży meblarskiej – ta informacja jest dla Ciebie!

Celem pilotażu „Robogrant” jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

Robotem przemysłowym określamy automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową – stacjonarną lub mobilną maszynę – o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 •  jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 •  jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Termin naboru:

8 listopada 2022 r. – 6 grudnia 2022 r. do godz. 16:00

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
 • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

1) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;

2) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:

 • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych ;
 • maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
 • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;
 •  urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna;

3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc;
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc;
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz poznać więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu!

Pozdrawiamy, zespół K2biznes!
tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl

Przewiń do góry