Dotacje dla firm

Harmonogram naboru wniosków dla woj. opolskiego - Dotacje dla firm

12 stycznia 2023

Zapowiadaliśmy już że nadchodzą konkursy z nowej perspektywy, a teraz możemy powiedzieć: MAMY TO!

Zarząd Województwa Opolskiego przyjął harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. Pełny harmonogram dostępny tutaj: https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2023/01/Harmonogram-04.01.2023.pdf

21.03 – 30.03.2023, Działanie 1.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, w puli naboru 20 mln PLN. Typy projektów: Infrastruktura i prace B+R przedsiębiorstw (w tym projekty kompleksowe z elementem wdrożeniowym).

 • Wrzesień 2023, Działanie 1.5 Wsparcie dla nowopowstałych MŚP, w puli naboru 5,5 mln PLN. Typy projektów: Wsparcie dla nowopowstałych firm (do 24 miesięcy), w tym poprzez usługi doradcze świadczone przez IOB, na które udzielane będą np. bony lub granty

Należy się spodziewać także licznych środków w ramach instrumentów finansowych, udzielanych po wyborze projektów w formie niekonkurencyjnej (przewidujemy na jesień uruchomienie naborów dla beneficjentów ostatecznych).

 Będą to głównie pożyczki na takie projekty jak:

 • Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem / szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 • Inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty;
 • Ekoinnowacje w MŚP:
  – Ekoninnowacje i zarządzanie efektywnością środowiskową;
 • Wsparcie w zakresie wdrażania TIK w MŚP:
  Inwestycje polegające np. na wymianie sprzętu, zakupie sprawdzonych programów i systemów (oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych);
  Projekty polegające na wdrożeniu dedykowanych rozwiązań cyfrowych, których następstwem są zmiany w procesach produkcyjnych, organizacyjnych firmy (np. wprowadzenie systemów zarządzania) w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty MŚP;
 • Inwestycje w MŚP:
  Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
  Inwestycje w rozwój MŚP w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty
 • Wsparcie współpracy gospodarczej MŚP w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • Promocja MŚP, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych m.in. misjach/targach;
 • Poprawa efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE;
 • Budowa i rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE raz przyłączeniem do sieci (sumaryczna moc: wiatr/biomasa nie więcej niż 5MWe, biogaz/promieniowanie słoneczne nie więcej niż 0,5 MWe);
 • Budowa i rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania ciepła wraz z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE raz przyłączeniem do sieci (sumaryczna moc: biomasa nie więcej niż 5MWth, biogaz/promieniowanie słoneczne nie więcej niż 0,5 MWth, geotermia nie więcej niż 2 MWth).

Zachęcamy do przemyślenia potrzeb Waszych przedsiębiorstw i zapoznania się z treścią, którą już publikowaliśmy – https://k2biznes.pl/2966-2/ . Wyjaśniamy tam jak wygląda proces przygotowania i napisania.

Zapraszamy do kontaktu!

Pozdrawiamy, zespół K2Biznes 😊

Przewiń do góry