Dotacje dla firm

Wyliczanie opłaty za korzystanie ze środowiska - Dotacje dla firm

6 lutego 2023

Czy już wyliczyłeś opłaty za korzystanie ze środowiska  w roku 2022?Przypominamy, że obowiązek dotyczy m.in. każdego przedsiębiorcy.

Jeżeli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, pamiętaj o złożeniu w terminie do 31 marca 2023 wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat urzędzie marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Natomiast nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeżeli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800zł.

Dlaczego o tym przypominamy?

Dopełnienie obowiązku związanego z naliczaniem i wnoszeniem opłat może podlegać weryfikacji przy ubieganiu się o wsparcie z funduszy europejskich w ramach programów uruchamianych obecnie w poszczególnych województwach zarówno na etapie oceny wniosku (załączniki do wniosku lub pytania oceniających) jak i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W prawidłowym naliczeniu opłat i wypełnieniu formularzy pomoże Ci aplikacja EkoPłatnik, udostępniana przez niektóre urzędy marszałkowskie. Aplikację EkoPłatnik udostępnia m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pod adresem https://ekoplatnik.opolskie.pl/.

P.S. obowiązujące akty prawne, wzory, formularzy znajdziesz na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/133.

Pozdrawiamy, zespół K2Biznes 🙂 

Przewiń do góry