Dotacje dla firm

Co to jest patent? - Dotacje dla firm

31 marca 2022

Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

Warto zaznaczyć, że patent jest prawem ściśle terytorialnym przyznawany przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.

Patent jest bezwzględnym prawem podmiotowym, stwarzającym uprawnionemu możność wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy przez okres 20 lat od dnia zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Patenty bez względu na dziedzinę techniki są udzielane na wynalazki, które:

  • są nowe,
  • posiadają poziom wynalazczy,
  • nadają się do przemysłowego stosowania.
  • uzyskanie ulgi podatkowej –  w postaci preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% dla dochodów osiągniętych ze sprzedaży takiego patentu, lub z opłat wynikających z umowy licencyjnej;
  • uzyskanie monopolu na stworzone rozwiązanie – uniemożliwia podmiotom trzecim powielanie przedmiotu patentu bez zgody jego właściciela, co skutecznie ograniczyć aktywność bezpośrednich konkurentów;
  • uregulowaną prawnie podstawę do korzystania z wynalazku –  zaletą  jest prosta weryfikowalność, zarówno w zakresie treści, jak i podmiotu aktualnie uprawnionego oraz daty jego zgłoszenia;
  • wzrost wartości firmy – udzielenie zgody na korzystanie z wynalazku objętego patentem podmiotom trzecim, zapewnia jego właścicielowi źródło cyklicznych przychodów wynikających z tytułu umowy licencyjnej;
  • wzmocnienie pozycji rynkowej – zwiększenie szans na pozyskanie inwestorów, którzy z większym prawdopodobieństwem zainteresują się rozwiązaniem, na które został uzyskany monopol. 


Zastanawiasz się
nad uzyskaniem  prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku i nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z nami, doradzimy Ci  jak to zrobić w najlepszy sposób! 
tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl

Przewiń do góry