Dotacje dla firm

KPO A.2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ 

Czy w Twoim przedsiębiorstwie zidentyfikowano obszary, w których można zastosować technologie zwiększające efektywność energetyczną?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków na inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ.

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?

Wspieranie przedsięwzięcia mającego na celu wdrożenie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Projekty powinny prowadzić do: 

  • Optymalizacji gospodarki materiałowej, 
  • Zwiększenia efektywności energetycznej, 
  • Przekształcenia przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów. 

Inicjatywy muszą być zgodne z regulacjami unijnymi (CEAP 2020) oraz krajowymi („Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”). 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Wsparcie przeznaczyć można na:

a) działania inwestycyjne, w tym zakup maszyn i urządzeń związanych z wdrożeniem transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego; 

b) wartości niematerialne i prawne; 

c) zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia; 

d) usługi zewnętrzne.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 25.06.2024 r. do 20.08.2024 r. do godz. 16.00. 

JAKIE SĄ ZAŁOŻENIE KONKURSU?

Każda inwestycja musi bezpośrednio przyczyniać się do realizacji określonych celów ekologicznych, takich jak: redukcja ilości odpadów w procesie produkcji, poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie użycia materiałów z recyklingu. Wnioskodawca musi wskazać wskaźniki GOZ, które wpisują się w co najmniej jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – KIS 7. GOZ, takich jak:

 • Ekoprojektowanie,
 • Pozyskiwanie surowców,
 • Przetwórstwo i produkcja,
 • Użytkowanie i koncepcja,
 • Odpady i ścieki.

Ponadto projekt musi zostać rozpoczęty najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Dodatkowo inwestycja musi być zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, co oznacza efektywne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 896 380 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 4 481 900 PLN
 • Maksymalna wartości wsparcia wynosi 3 500 000 PLN.

Dofinansowanie pokryje do 85% w zależności od kategorii wydatku i podstawy prawnej udzielenia wsparcia.

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY!

Formularz kontaktowy
Przewiń do góry