K2Biznes wiemy, że pozyskane finansowanie to

nowa energia
dla Twojego biznesu

Mieliśmy zaszczyt pozyskać środki dla

Czym się zajmujemy
w K2Biznes?

K2BIZNES to firma, która powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa. Fundusze unijne są dla nas tylko jednym z wielu narzędzi, które pozwalają zainicjować lub przyspieszyć rozwój przedsiębiorstw.

Współpraca z wieloma podmiotami, takimi jak Jednostki Naukowe, Instytucje Otoczenia Biznesu, Rzecznicy Patentowi pozwala nam świadczyć kompleksowe usługi doradcze.

Wspieranie podmiotów inwestujących w rozwój technologii, produktów, usług
i/lub procesów stanowi filar naszej działalności.

“Pomagając tworzyć
i rozwijając Twój biznes,
rozwijamy i doskonalimy siebie”

W budowaniu relacji z klientem zależy nam na otwartości i uczciwości, dlatego też nie oferujemy gotowych rozwiązań. Wspólne definiowanie celów współpracy pozwala na budowanie trwałych i długofalowych relacji.

Dzięki relacjom opartym na zaufaniu budujemy sukces klienta

0 mln
pozyskanych
środków
0
zrealizowanych
projektów
0
lat
na rynku
pozytywnie rozliczonych wniosków
99.95%
skuteczności w projektach B+R
90%

Wdrażamy projekty

Inwestycje badawczo-rozwojowe są kluczowym narzędziem rozwoju i utrzymywania poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw. Projekty B+R skierowane są do przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość i formę prawną.

Cele realizacji
projektów B+R

budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej

prowadzenie prac badawczych nad nowymi lub istotnie ulepszonymi z punktu widzenia przedsiębiorstwa produktami oraz technologiami

realizacja prac badawczych i rozwojowych realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub we współpracy z jednostkami naukowymi

stworzenie prototypów nowych produktów lub instalacji demonstracyjnej

wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu

Działania inwestycyjne stanowią istotny czynnik rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Projekty inwestycyjne skierowane są do przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość i formę prawną.

Cele realizacji projektów inwestycyjnych

wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w przedsiębiorstwie

działania zmierzające do zmian proekologicznych oraz poprawy efektywności energetycznej

transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju i zarządzania odpadami

wdrożenie zmian procesowych, produktowych, usługowych, marketingowych lub organizacyjnych

rozwój działalności eksportowej i współpracy gospodarczej na nowych rynkach

cyfryzacja przedsiębiorstw

Ulga B+R to ulga podatkowa na badania i rozwój pozwalająca przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków.
IP Box to preferencyjne 5% opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej przez przedsiębiorstwa realizujące prace badawczo-rozwojowe

Cele realizacji ulg B+R

wspieranie innowacyjnej działalności gospodarczej przedsiębiorców

zwiększenie skali inwestycji przedsiębiorstw na badania i rozwój

zwiększenie zatrudnienia w sektorze badawczo-rozwojowym

wytworzenie oszczędności, przeznaczonych następnie na działania badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie

zwiększanie atrakcyjności wytwarzania i rozwijania praw stanowiących kwalifikowane prawa własności intelektualnej

K2Biznes
to ludzie

Tworzymy zgrany zespół. Każdy z nas,
to specjalista w swojej dziedzinie.

Tomasz
Kalla

Manager Firmy/Członek Zarządu

Marcin
Kucia

Manager firmy/Członek zarządu

Anastasiia
Vonsul

Manager Biura

Michał
Półtorak

Manager ds. Projektów Inwestycyjnych

Dział Pozyskiwania Funduszy

Justyna
Gajda

Manager ds. Projektów Inwestycyjnych

Dział Pozyskiwania Funduszy

Rafał
Koszyk

Manager ds. Projektów B+R

Dział Pozyskiwania Funduszy

Natalia
Olejnik

Manager ds. Ulg B+R

Dział Pozyskiwania Funduszy

Dagmara
Kowalska

Manager ds. Realizacji Projektów

Dział Rozliczeń

Weronika
Kilian

Manager ds. Realizacji Projektów

Dział Rozliczeń

Elżbieta
Liczner

Manager ds. Realizacji Projektów

Dział Rozliczeń

Kinga
Lum-Zdyb

Manager ds. Realizacji Projektów

Dział Rozliczeń

Pomagając tworzyć
i rozwijając Twój biznes doskonalimy siebie

 

 

Znajdziemy dla Ciebie środki
na realizację Twojego pomysłu

Wystarczy, że się z nami skontaktujesz.
Wiemy jak dopasować odpowiedni rodzaj finasowania pod Twoje potrzeby. 

Kontakt
z naszym biurem

Zapraszamy do kontaktu z wybranymi specjalistami lub obsługą biura.

K2BIZNES spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k

45-701 Opole
ul. Wrocławska 64

Przewiń do góry